Tijdens een adviesgesprek vertellen onze adviseurs u graag meer over alle mogelijkheden voor uw dakkapel.

Dakkapel vergunningen

Van Hattem Dakkapellen kan u ondersteunen met het aanvragen van uw omgevings- en kraanvergunning.

Vrijblijvend een adviesgesprek?

Wij helpen u graag met het aanvragen van de juiste vergunningen!

Vergunningseisen Dakkapel

Als KOMO gecertificeerde dakkapellenspecialist volgen wij de regels welke zijn vastgelegd in het bouwbesluit en het Burgerlijk Wetboek. Om een dakkapel vergunningsvrij te kunnen plaatsen, moet u aan een aantal regels voldoen. Deze regels hebben betrekking op de bouw van uw woning en de afmeting van de dakkapel:

  • De dakkapel is voorzien van een plat dak
  • De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter
  • De onderkant van de dakkapel bevindt zich meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet
  • De bovenkant van de dakkapel bevindt zich meer dan 0,5 meter onder de daknok
  • De zijkanten van de dakkapel bevindt zich meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak
  • Op onderstaande afbeelding zijn alle maten in beeld gebracht

 

Hulp nodig bij het aanvragen van vergunningen?

Wij helpen u graag met het aanvragen van de juiste vergunningen. Tijdens een adviesgesprek kunnen wij de regels voor het plaatsen van een dakkapel samen met u doornemen.

Tijdens een adviesgesprek vertellen onze adviseurs u graag meer over alle mogelijkheden voor uw dakkapel.

Omgevingsvergunning dakkapel

Gemeentes hanteren welstandseisen en richtlijnen (maximale breedte en hoogte) voor het realiseren van een dakkapel aan de voor, zij en achterzijde van een woning. Of dit ook in uw gemeente voor uw woning van toepassing is kunt u nazien via Omgevingsloket Online. Wij adviseren u om bij uw gemeente navraag te doen over de mogelijkheden en uw persoonlijke wensen.

Kraan gerelateerde vergunningen en maatregelen

Het kraanbedrijf neemt afhankelijk van de situatie (soms in overleg met uw gemeente) verkeersmaatregelen (wel of niet zichtbaar) omdat deze essentieel zijn voor een ongestoorde en veilige uitvoering van de werkzaamheden. Ook om te voorkomen dat u of de machinist in ongewenste situaties komen vind het kraanbedrijf het belangrijk dat deze zaken goed zijn geregeld. Eventuele kraan en hijsvergunning kunt u navragen bij uw gemeente.

Constructie berekening

Wanneer uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij uw gemeente, kan het voorkomen dat uw gemeente om aanvullende constructie berekeningen vraagt.