Het team van Van Hattem Dakkapellen staat voor u klaar.

KOMO-Gecertificeerd

Van Hattem Dakkapellen beschikt als een van de weinige over een KOMO certificaat. Het certificaat is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijnen die voor het betreffende product van toepassing is.

Kwaliteit herken je aan het KOMO-keurmerk

Een KOMO-productcertificaat verklaart dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijn.

KOMO-Certificaat

Het certificaat is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn die voor het betreffende product van toepassing is. In een KOMO-beoordelingsrichtlijn is het volgende geregeld:

  • Aan welke eisen de product kenmerken, waaronder toleranties, moeten voldoen
  • Op welke wijze de betreffende product kenmerken moeten worden bepaald
  • Aan welke eisen het kwaliteitssysteem t.a.v. de productie moet worden voldaan voor een consistente kwaliteit
  • De beoordeling van de verwerkingsvoorschriften

De eisen die de markt stelt aan kwaliteit, prestaties, duurzaamheid, verwerkingsvoorschriften en dergelijke zijn de basis voor alle KOMO- beoordelingsrichtlijnen en de daarop af te geven certificaten. KOMO-certificering biedt dus een toegevoegde waarde voor de gehele bouwketen en infrabouw.

Van Hattem Dakkapellen KOMO-gecertificeerd sinds 30 mei 2018

Van Hattem Dakkapellen is Nederlands eerste KOMO-gecertificeerde dakkapellen organisatie. Het KOMO-Attest op onze dakkapellen houdt in dat alle materialen en het gehele fabricage proces nauwkeurig is vastgelegd. Alle onderdelen voldoen onafhankelijk aan het bouwbesluit. Ook de strenge normen voor wat betreft isolatie, wind-waterdichtheid en brandwerendheid vallen hieronder. Bovendien zijn al onze monteurs persoonlijk gecertificeerd. U ontvangt een dakkapel die aan alle eisen voldoet.