Het team van Van Hattem Dakkapellen staat voor u klaar.

Plaatsing van dakkapel

Op de dag dat uw Dakkapellen worden geplaatst dient de gehele vloer( en de route naar de ruimten afgeplakt te zijn. (ook leidingwerk welke zich op of net boven de vloer bevinden dient u goed te beschermen , voordat u deze bedekt met een vloer beschermer)

De montageploeg komt s, morgen vroeg afhankelijk van het verkeer tussen 07:00 en 8:00 bij u de straat in rijden en zullen de bussen en trailers op de door u gereserveerde ruimte zo functioneel mogelijk parkeren. Na de eerste kennismaking zullen de monteurs een aantal keer door uw woning lopen om hun gereedschap en de benodigde spullen naar binnen te brengen. Vervolgens wordt de plek van de dakkapel uitgetekend en wordt er een begin gemaakt met het verwijderen van het dakbeschot en isolatie. Er wordt eerst een kleine sparing gerealiseerd. Waardoor de monteurs de toegang tot het buiten dak krijgen. Dan worden de dakpannen systematisch verwijderd en worden door deze kleine sparing naar binnen aangegeven. Het bouwafval en de dakpannen gaan direct in Big-Bags ( afhankelijk van de grote van de dakkapel zullen dit 3á 4 zakken zijn).De Big-Bags zullen zodra het kan met behulp van de kraan uit uw woning worden gehesen zodat er weer werkruimte ontstaat voor het realiseren van de benodigde constructie.

De benodigde sparing voor uw dakkapel wordt met behulp van zwaar gereedschap (wat zeker lawaaiig zal zijn)uitgezaagd. Doordat van binnenuit de buitenzijde van het dak niet te zien is, zullen de monteurs de sparing zo strak mogelijk proberen te zagen. (Door dubbele balklagen of bevestigingsmateriaal kunnen de machines een andere richting worden opgeduwd. Het kan dus voorkomen dat een zaagsnede niet perfect is. De monteurs doen hun uiterste best voor een nette zaagsnede die in de af montage netjes afgewerkt kan worden met gips of eeneen plintlat. Als de sparing is gemaakt worden de grootste constructiebalken met de kraan naar binnen worden gehesen. Met deze balken wordt een kooi constructie gemaakt waardoor de stevigheid in uw dak optimaal blijft en waarop de dakkapel komt te rusten en word bevestigd.

Omdat wij aan uw dak constructie werken is het belangrijk om te weten wat er eventueel kan gebeuren : uw bestaande dakconstructie werkt namelijk  altijd en is door de jaren onder spanning komen te staan. Wanneer wij uw dakkapel(len) gaan plaatsen moeten wij uw dakconstructie aanpassen. Door het aanbrengen van de benodigde constructiebalken kan dit een werking in uw woning met zich meebrengen. Door deze werking bestaat de mogelijkheid dat het bestaande dakbeschot , de originele wanden en eventueel later geplaatste wandengaan werken, waardoor vervolgens scheuren kunnen ontstaan. Afwerk strips los komen of wanden niet meer recht staan. Wij hebben uw woning niet gebouwd en zijn dan ook niet bekend met de bestaande constructie. Van Hattem Dakkapellen heeft geen invloed op de woningconstructie en k dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden op de benoemde punten die na of tijdens het plaatsen van uw dakkapel(len) zich kunnen voordoen.

Zodra de constructie gereed is wordt de dakkapel op de trailer losgemaakt en d.m.v. hijsbanden opgetild en boven uw woning gehesen. De kraanmachinist staat d.m.v. een portofoon in contact met onze monteurs en zal op aanwijzingen de dakkapel zachtjes laten zakken. Als de dakkapel zakt kunnen de monteurs vanuit binnen alles goed zien, controleren en bijsturen dat de dakkapel juist wordt geplaatst. Zodra de dakkapel op de nieuwe constructie rust. Wordt deze waterpas en vastgezet. Een dakkapel wordt d.m.v. een waterpas gestelde stelregel aan uw dakbeschot vastgezet , Dit is de basis waarop de dakkapel wordt geplaatst. Het is mogelijk dat uw dakbeschot vanuit de bouw of door de jaren heen niet 100% vlak is. Na plaatsing kan het hierdoor lijken dat de dakkapel niet symmetrisch op het dak staat. Dit is een optische waarneming, Wij plaatsen een dakkapel altijd waterpas en niet met de kromming van uw dakbeschot mee.

De hijsbanden worden verwijderd en de kraanmachinist zal de kraan inpakken en naar zijn volgende bestemming gaan De monteurs gaan door een van de ramen naar buiten om de dakaansluitingen aan de boven en zijkanten af te werken. Zodra dit gereed is zit uw dakkapel optimaal verbonden met uw dak en is deze wind en waterdicht. Als laatste zullen aan de binnenzijde de eventuele naden afgewerkt worden. Het gereedschappen wordt weer naar de  bus gebracht en zal de ruimte bezemschoon worden achtergelaten. De dakkapel wordt aan u opgeleverd en de werking van eventuele rolluiken of andere opties worden aan u uitgelegd.

Deze oplevering is voor beide partijen een belangrijk moment. Mocht u iets zien waar u vraagtekens bij heeft dan dient u dit direct met de monteurs te bespreken. Zij kunnen u dan ter plekke uitleg geven of wijzigingen